Apmācību izmaksas A, A2, A1 kategorijām

Teorētiskā apmācība motoskolā AKCIJA 35
Viena praktiskā moto braukšana vasaras sezonā 45 min* 17,25€
Viena praktiskā moto braukšana ziemas sezonā 45 min ** 18€
Pirmās palīdzības kursi (ja ir nepieciešams) 30
Medicīnskā komisija un izziņa (ja ir nepieciešams) 22€
Teorētiskais eksāmens CSDD 12,63€
Vadīšanas eksāmens CSDD 54,93€
Vadīšanas iemaņu pārbaude (izmēģinājuma eksāmens) CSDD (ja ir nepieciešams) 28,41€

* Viena braukšanas nodarbība ir 60 min / 23€ 

** Viena braukšanas nodarbība ir 60 min / 24€