Apmācību izmaksas A, A2, A1 kategorijām

Teorētiskā apmācība motoskolā  40€
Viena praktiskā moto braukšana uz A, A2, A1 katgegorijām 45 min* 18,40€
Viena praktiskā moto braukšana ar mopēdu (AM kategorija) 60 min  20€
Pirmās palīdzības kursi (ja ir nepieciešams) 30
Medicīnskā komisija un izziņa (ja ir nepieciešams) 22€

* Viena braukšanas nodarbība ir 60 min / 23€