Galerija

1. Slaloms/ Слалом
2. Čuska/ Змейка
3. Astotnieks/ Восьмёрка
4. Laipa/ Мостик
5. Izvairīšanās no šķēršļa nebremzējot/ Объезд препятствия без торможения
6. Šķēršļa apbraukšana ar bremzēšanu / Объезд препятствия с тороможением
7. Stoplīnija/ Стоп линия
8. Iestumšana gabarītvārtos/ Гараж

    B/BE kategorijas

    C/CE kategorijas

    D/D1 kategorija

    95 kods