Honda CB500F 2016
Kawasaki ER- 6n 2016
Honda CB500F 2014
Honda CB600FA Hornet 2012
KTM Duke 125 2016
Suzuki DR125 SM 2012
Honda NSC 50 2016

Instruktoru motocikli

BMW S1000R
Harley Davidson Night train

B/BE kategorijas

C/CE kategorijas

D/D1 kategorija

95 kods