Uz kuru no minētajiem ceļiem attiecināms termins "Galvenais ceļš"? [6 lapa]

Pareizā atbilde: