Uz kuru no minētajiem gadījumiem attiecināms termins "Stāvēšana”? [5 lapa]

Pareizā atbilde: