Vai ceļš attiecībā pret vietu, kur izbrauc no pagalma, ir uzskatāms par galveno ceļu? [5 lapa]

Pareizā atbilde: